Communicatieve vaardigheden trainen

Je communicatieve vaardigheden trainen is een waardevolle investering in jezelf en je collega´s op kantoor. We communiceren namelijk wat af zo´n hele dag met elkaar. Maar welke onderwerpen vallen nu onder deze communicatieve vaardigheden? We zetten ze hier kort op een rij.

  • Actief luisteren
  • Vragen en doorvragen
  • Kort en goed formuleren
  • Feedback geven en ontvangen
  • Overtuigen
  • Omgaan met weerstanden
  • Selfdisclosure
Communicatieve vaardigheden trainen - IPro Training NL

Selfdisclosure

In dit artikel bespreken we alleen het onderwerp Selfdisclosure. Mijn overtuiging is dat de Nederlandse taal meestal prima voldoet maar hier is het Engelse woord beter. Hoeveel laat je van jezelf zien of houd je ´de boel´ liever dicht (closure)? Het woord ´Selfdisclosure´ vertaalt In het Nederlands betekent ´zelfuiting´. Om tot ´Selfdisclosure´ over te gaan wil je uitspraken over jezelf doen. Laten we eens kijken welke soorten uitspraken je kan inzetten om meer van jezelf te laten zien. Vraag je in het begin af wat wil je delen met wie, waar en wanneer. Het is verstandig om rekening te houden met de aard van de relatie met de persoon met wie je praat. En wat is de betekenis van de informatie die je deelt? Pak je dit slim aan dan kan selfdisclosure voor jou gaan werken. Hieronder beschrijven we de 6 varianten van uitspraken die je kan doen (1) zintuigelijke uitspraken (2) interpretatie uitspraken (3) gevoel uitspraken (4) intentie uitspraken en (5) actie uitspraken.

1. Zintuigelijke uitspraak

De uitspraken die je doet na waarnemingen met je gezicht, gehoor, geur of andere zintuigen zijn neutraal. Daar bedoel ik mee dat niemand een zinvolle discussie kan aangaan met jou wat jij zintuigelijk waarneemt. Het is altijd waar als jij dat zo waarneemt. Je vertelt geen absolute waarheid. Een voorbeeld is ´ik zie dat je een schilderij aan de muur hebt met voetballers´.

2. Interpretatie uitspraak

Hier interpreteer je een situatie en doet een uitspraak als ´ik dacht niet dat je geïnteresseerd was in mijn projecten´. Deze uitspraak is gebaseerd op voor jou beschikbare informatie op dat moment. Met zo´n uitspraak geef je aan open te staan voor herziening van je uitspraak. De ander kan dan aangeven wel degelijk interesse te hebben in bepaalde projecten van jou. Het gesprek krijgt nuance op deze manier.

3. Gevoel uitspraak

Als je aangeeft dat je ´je niet goed voelt bij deze aanpak van het nieuwe project´ dan laat je jezelf kennen. Je geeft door deze uitspraak nuttige informatie aan je collega´s. Het kan zo maar zijn dat meer aanwezigen dat herkennen. Het gesprek zal dan naar alle waarschijnlijkheid verschuiven naar jouw werkelijke bezwaren. De collega´s zullen doorvragen en wellicht is jouw gevoelswaarneming de basis voor bijsturing van het project.

4. Intentie uitspraak

Door je intenties te delen laat je de ander weten wat je wensen zijn. Als je duidelijk voor ogen hebt wat je wil schept dat duidelijkheid. Rekening houden met een ander is dan wel verstandig. Of die andere persoon er nu wel of niet mee eens is dan een volgende vraag. Door het gesprek te voeren kan er afstemming plaats vinden en kunnen er keuzes gemaakt worden. Het doen van concessies is een logische mogelijkheid zeker ook passend bij ons poldermodel.

5. Actie uitspraak

Als jij actie uitspraken doet dan laat je die ander weten wat je daadwerkelijk gaat doen. Of al hebt gedaan of zal gaan doen. Je maakt de ander bewust van jou (voorgenomen) gedrag. Je kan ook reflecteren op je eigen acties op een later moment. Stel dat je je realiseert dat je de laatste paar meetings niet aanwezig was dan is het slim om daar wel iets over te zeggen tegen je collega´s. ´Het is geen desinteresse maar het resultaat van een te volle agenda´ kan je antwoord zijn.

Informatie

Herken je punten waar jij kunt groeien rond het onderwerp communicatieve vaardigheden trainen? Of herken je punten die je al goed doet? Misschien is het volgen van onze volledige Training Persoonlijk Leiderschap een mooie stap voor jou. Wij verzorgen deze training in Den Haag, Eindhoven, Groningen en Deventer.

Dag 1.Dag 2.Dag 3.Dag 4.
ZelfbewustzijnZelfmanagementSociaal bewustzijnSociale vaardigheden

Je kan Marcel G. Buijs benaderen per telefoon op 0636 1944 52 of via de mail op info@iprotraining.nl voor vragen over startdata. Klik hier als je eerst nog even verder kijkt.

Laat een reactie achter