Interculturele Communicatie

Interculturele communicatie zie je binnen veel organisaties terug. Ten eerste zijn er professionals die regelmatig in het buitenland verblijven. En dus met allerlei verschillende culturen te maken krijgen. Ten tweede doen veel bedrijven (online) zaken met bedrijven in het buitenland. Men heeft dan via allerlei communicatiemiddelen contact met de zakenpartner in het buitenland. Ten derde zie je interculturele communicatie veel terug in het werken in een internationaal team. De cultuurverschillen kunnen groot zijn en kunnen tot communicatieproblemen leiden. Of tot onnodige spanning wat weer ten koste gaat van de resultaten. De training Interculturele Communicatie geeft praktische handvatten om werksituaties in te kunnen schatten. Dit om met eigen inzicht op een nieuwe manier samen te werken met zakenpartners of collega’s met een andere culturele achtergrond.

Training Interculturele Communicatie - Cultural Active Profile - IPro Training NL

Training Interculturele Communicatie – Cultural Active

Tijdens de training gebruiken we het online programma Culture Active ontwikkeld door de bekende intercultureel wetenschapper Richard D. Lewis. Iedere deelnemer vult vooraf een profiel in. Het resultaat bespreken we persoonlijk met je. Indien gewenst kan er een nabespreking plaatsvinden met de teammanager over de teamscores binnen het team. Dit kan interessante inzichten geven over de communicatievaardigheden van de teamleden.

Doelgroep

Iedereen die in een internationaal team werkt en graag sneller wil leren schakelen. Iedereen die met klanten uit andere landen werkt en graag meer begrip ontwikkeld voor deze culturen. Ook zeer geschikt voor managers van internationale teams.

Resultaat na de Training

Cultuurprofiel – Aan de hand van een vragenlijst krijgt de deelnemer inzicht in zijn/ haar eigen communicatiepatronen. Dit profiel kan worden vergeleken met een land van keuze- Het voordeel is dat de verschillen precies dudelijk worden. Ook kunnen de scores binnen een team in kaart worden gebracht. Dit betekent dat er interessante inzichten zichtbaar worden over eventuele blinde vlekken. Met de trainer samen wordt vervolgens gekeken hoe deze aandachtspunten kunnen worden overbrugd.

Databank – Een jaar lang toegang tot de databank van Culture Active zonder extra kosten, waarin talloze landprofielen te vinden zijn. Hierin worden essentiële thema’s als managementstijlen, vergadercultuur en motivatiefactoren van een land besproken.

Informatie

Je kan Marcel G. Buijs benaderen per telefoon op 0636 1944 52 of via de mail op info@iprotraining.nl. Je kan dan je vragen stellen over jouw specifieke situatie. Ben je nog niet helemaal overtuigd van ons aanbod? Klik dan eens hier!

Trainingslocatie

Den Haag, Deventer, Eindhoven en Groningen.