Sociaal bewustzijn trainen

Kan je sociaal bewustzijn trainen? Ja dat is goed mogelijk en dat gaat ook veel opleveren. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Sociaal bewustzijn is de vaardigheid om alle mensen, teams en organisaties om je heen waar te nemen zoals ze zijn en hun perspectief te begrijpen. In veel organisaties is sociaal bewustzijn een flink onderschatte competentie. We denken al snel dat dit afleidt van waar we werkelijk voor komen, namelijk ´gewoon werken´. Het probleem echter is door de (negatieve) emoties van onze collega´s te negeren deze emoties alleen maar hardnekkiger op de voorgrond komen. Laten we dus met elkaar meer tijd steken in sociaal bewustzijn trainen zodat we daarna inderdaad meer tijd beschikbaar hebben voor ´gewoon werken´. Maar uit welke elementen bestaat sociaal bewustzijn?

4 Elementen van Sociaal Bewustzijn door IPro Training NL 170921

Vier elementen van sociaal bewustzijn

  1. Empathie
  2. Teambelang
  3. Service gerichtheid
  4. Organisatie sensitiviteit

1. Empathie

Dit is het vermogen om je te verplaatsen in de belevingswereld van die ander. Het vermogen om in de schoenen van de ander te gaan staan. Empathische mensen zijn betrokken en stellen echte vragen. Deze mensen kunnen een ander centraal stellen in het gesprek. Sociaal bewuste mensen zijn experts in het opletten en luisteren naar de vele subtiliteiten in een gesprek, zoals de lichaamstaal, de toon en de betekenis achter de woorden. Neem je in een gesprek met een ander eens voor 2x zoveel vragen te stellen dan dat je stellingen inneemt. En dat je achteraf checkt of het gesprek anders verliep. Merk je het verschil?

2. Teambelang

Dit is jouw belang gekoppeld aan het belang van de collega´s in je team. Weet jij waar alle leden van jouw team op uit zijn? En is het duidelijk afgesproken wat het doel van het hele team is? Deze belangen zullen dus wel bij iedereen van het team bekend moeten zijn. Stephen Covey had het over wederzijdse afhankelijkheid maar dat klinkt in eerste instantie niet leuk. Wie wil er nu afhankelijk zijn? Maar draai het eens om. Afhankelijke mensen hebben anderen nodig om hun doel te bereiken. Onafhankelijke mensen bereiken hun doel op eigen kracht. Bij wederzijdse afhankelijkheid gaan jouw initiatieven samen met die van anderen en bundel je de krachten. En dit begint bij sociaal bewustzijn met het synergie-effect als ultiem resultaat.

3. Service gerichtheid

Service gerichtheid is een mindset. Het is de kwaliteit om de behoeften van klanten te herkennen, te erkennen en mee te willen werken aan het belang van die klant. Dit vraagt om een service gerichte houding en de bereidheid om het soms lastige verhaal van die klant te kunnen horen. Je eigen projecties kunnen onderscheiden en de vraag, klacht of opmerking bij de klant te laten. Dit vraag om zelfbewustzijn en om sociaal bewustzijn.

4. Organisatie sensitiviteit

Organisatie sensitiviteit is de kwaliteit om de werkelijke omstandigheden van de organisatie te kunnen waarnemen. Waarom worden de beslissingen genomen die er genomen worden? Welke omstandigheden zorgen daarvoor? Het begint met begrip opbrengen voor de gemaakte keuzes van de organisatie. Het aanvoelen en effectief omgaan met de problemen en politieke issues binnen een organisatie. Vervolgens is het aan jou om beslissingen te nemen, te netwerken en om de politiek heen te laveren.

Informatie

Herken je punten waar jij kunt groeien rond het onderwerp sociaal bewustzijn trainen? Of herken je punten die je al goed doet? Misschien is het volgen van onze volledige Training Persoonlijk Leiderschap een mooie stap voor jou. Wij verzorgen deze training in Den HaagEindhovenGroningen en Deventer.

Dag 1.Dag 2.Dag 3.Dag 4.
ZelfbewustzijnZelfmanagementSociaal bewustzijnSociale vaardigheden

Je kan Marcel G. Buijs benaderen per telefoon op 0636 1944 52 of via de mail op info@iprotraining.nl voor vragen over startdata. Klik hier als je eerst nog even verder kijkt.

Laat een reactie achter